Biệt Thự

Biệt thự có 4 block ký hiệu: BT01, BT02, BT03 và BT04.

Tổng số lô: 74 lô (Diện tích từ 240m2)

biệt thự Promexco móng cái

Mặt bằng tổng thể và vị trí từng khu biệt thự đơn lập Promexco Móng Cái Quảng Ninh

Khu BT01:

Khu BT02:

Khu BT03:

Khu BT04:

Chia sẻ nếu bạn thấy thú vị.