Biệt Thự

Cập nhật: 2019-04-03 16:28:53

Biệt thự có 4 block ký hiệu: BT01, BT02, BT03 và BT04. Tổng số lô: 74 lô (Diện tích từ 240m2) biệt thự Promexco móng cái Mặt bằng tổng thể và vị trí từng khu biệt thự đơn lập Promexco Móng Cái Quảng Ninh Khu BT01: Khu BT02: Khu BT03: Khu BT04:

Liên hệ

Gửi yêu cầu tư vấn