ShopHouse

Cập nhật: 2019-04-03 16:39:19
Shophouse Promexco Móng Cái Gồm 40 block có ký tự từ: SH1 đến SH40 shophouse promexco Mặt bằng tổng thể và các phân khu shophouse: Khu SH1-2-3-4 Khu SH5-6-7-8 Khu SH9-10-13-14-17-18 Khu SH11-12-15-16-21-22 Khu SH19-20-25-26 Khu SH33-34-35-36 Khu SH37-38-39-40

Liên hệ

Gửi yêu cầu tư vấn