ShopHouse

Shophouse Promexco Móng Cái

Gồm 40 block có ký tự từ: SH1 đến SH40

shophouse promexco

Mặt bằng tổng thể và các phân khu shophouse:

Khu SH1-2-3-4

Khu SH5-6-7-8

Khu SH9-10-13-14-17-18

Khu SH11-12-15-16-21-22

Khu SH19-20-25-26

Khu SH33-34-35-36

Khu SH37-38-39-40

Chia sẻ nếu bạn thấy thú vị.